Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

C. Perrault, D. Z. Kulenović – Mačak u čizmama

režija Robert Raponja
glazba Arinka Šegando Blašković
tekstovi songova Tatjana Šuput Raponja
kostimografija Marinela Jeromela
scenografija Ivo Knezović
koreografija Petra Blašković Nardini
oblikovanje svjetla Željko Kolić
oblikovanje tona Miodrag Flego i Marijan Jelenić
voditeljica zbora Linda Milani
izvođači Nenad Pavlović, Majkl Mikolić, Vedran Živolić, Massimo Dobrović, Luka Juričić, Aleksandar Bančić, Gordana Matana, Marijana Kardelj, Vanja Radišić, Saša Ergotić, Stefano, Siniša Majstorović, Miljana Hadžić, Hana Žerić, Biljana Lalić, Slađana Kondić, Tea Mužić, Iva Gajić, Andrea Šikić, Ivana Jurić, Lučija Travičić, Gea Gojak, Barbara Krizmanić, Zuzana Čulić, Anita Buhin, Aleksandra Grbac, Ivan Blagajčević, Luka Mihovilović, Franjo Tončinić, Nika Budija, Sara Stjepanović, Nereja Lasić, zbor Zaro

Galerija