Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

TABLICA DJELJENJA

Ono što govorimo djeci ovom
predstavom, to djeca već znaju.
Trudimo se da ne zaborave ono
znanje s kojim se rađaju. Djeca
djecu prepoznaju.
Najteže je prepoznati dijete u
samome sebi. To je ono što mi
"odrasli" moramo naučiti.
Moramo jedni druge služiti.
Moramo jedni druge slušati.
Moramo dijeliti. Jedino tako ćemo
imati... Mnogi će nas razuvjeravati,
ponižavati, obeshrabrivati i govoriti
nam: ako želimo biti "odrasli"
moramo imati, posjedovati,
kupovati, prodavati...
NE MORAMO!!!

Ivan Leo LEMO, redatelj

 

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

BIBLIOTEKA INK, sv. 5

Ana TONKOVIĆ DOLENČIĆ
TABLICA DIJELJENJA
božični igrokaz

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

Urednik
Miodrag KALČIĆ

Fotografije
Alfio KLARIĆ

Grafičko oblikovanje
Alfio KLARIĆ

Tisak
MPS, Pula

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

Naklada: 200 primjeraka

Istarsko narodno kazalište © Ana Tonkovič Dolenčić, 2008.

 

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

UDK 821.163.42-2

TONKOVIĆ Dolenčić, Ana

Tablica dijeljenja : božični igrokaz :
praizvedba / Ana Tonkovič Dolenčić ;
-redatelj Ivan Leo Lemo ; autorica glazbe
Tamara Obrovac; fotografije Afio KIarić-.
- Pula : Istarsko narodno kazalište,
Gradsko kazalište Pula, 2008. -
(Biblioteka INK; sv. 5)

ISBN 978-953-95986-4-6

ISBN 978-953-95986-4-6