Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

TOMIZZIANA

Na neki suptilan način primoran, potaknut i izazvan, pročitao sam njegov posljednji roman "Posjetiteljica". Svijet, zapravo svemir Fulvia Tomizze mi se naprasno otvorio.TOMIZZIANA je spontano iznikla iz potresne priče, mnoštva života (otac, ljubavnik, umjetnik, prijatelj, bolesnik, revolucionar...),Tomizzina životopisa, prostora i vremena podneblja i, naravno, širokog raspona mogućega, točnije svekolikog scenskog izraza. Intuitivni osjećaj sceničnosti iščitavanjem romana i prepoznavanjem biografskih elemenata Tomizze unutar djela pretočila je u dramski, kazališni jezik moja stalna suradnica, dramaturginja Dora Delbianco. No, pored kazališnog jezika činilo se prirodno ukomponirati, upravo zbog kompleksnosti Tomizzine književnosti i života, dakle kolokvijalno lika i djela, još jedan umjetnički medij - film. Preplitanje filmskog i kazališnog jezika, mladog i starog umjetničkog izričaja, uz sugestivnu glazbu trebao bi nadograditi i pomaknuti dosege i granice ekspresije, poput stalnih Tomizzinih propitivanja brojnih granica njegova zavičaja i književna opusa.

Damir Zlatar Frey, redatelj

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

BIBLIOTEKA INK, sv. 6

Damir ZLATAR FREY

TOMIZZIANA

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE Gradsko kazalište Pula
Za nakladnika
Gördana JEROMELA KAIĆ
Urednik
Miodrag KALČIĆ
Fotografija našlovnice Mauricio FERLIN
Fotografije iz filmske priče Tomizziana Kristijan BURLOVIĆ
Grafičko oblikovanje Mauricio FERLIN
Tisak MPS, Pula
Tiskano u Hrvatskoj Printed in Croatia
Naklada: 500 primjeraka
Istarsko narodno kazalište © Damir Zlatar Frey, 2009.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli
UDK          821.163.42-2
ZLATAR Frey, Damir
Tomizziana: inspiriran romanom FulviaTomizze
Posjetiteljica: praizvedba / Damir Zlatar Frey; -dramaturgija
Dora Delbiancox - Pula : Istarsko narodno kazalište, Gradsko
kazalište Pula, 2009. - (Biblioteka INK;sv.6)
ISBN          978-953-95986-5-3

ISBN 978-953-95986-5-3