Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

Hrvatska koncertna premijera
međunarodnog glazbenog ansambla


Tamara Obrovac predstavlja novi projekt:

 

ISTRAIRSKA / ISTRIAIRELAND ensemble

svečana premijera: 14. veljače 2010. u 20.00 sati

Novi projekt Tamare Obrovac Istra/Irska, s međunarodnmi ensemble-om
sastavljen od hrvatskih, irskih i slovenskih glazbenika, sa glazbenim
repertoarom kojeg čine autorskie skladbe članova ansambla, te obrade
tradicionalnih pjesama.
Nakon nekoliko koncerata u Irskoj, ovim koncertom predstavljaju se
prvi put u Hrvatskoj.

Koncert će biti snimljen, (audio/video) čime će band dobiti materijal
za daljnju prezentaciju...( dojdite navijati....hitati pomidore, jaja... itd... :-)
Rad na projektu nastavlja se  produkcijom nosača zvuka, te daljnjom
koncertnom promocijom i u Hrvatskoj, Irskoj, te ostalim zemljama.
Jedna od ideja je da se u glazbeni koncept uključe skladbe na arhaičnim
dijalektima iz obje, po mnogočemu slične  zemlje, (vajk šoto nikega) te
tako pridonese njihovom očuvanju.

ISTRAIRSKA BAND:
(Istra ti Irska...)
Tamara Obrovac, glas, flauta
Úna Ní Fhlannagáin, harfa
Martin Tourish harmonika
Uroš Rakovec, gitara, mandolina
Goran Rukavina, kontrabas
Dušan Kranjc, bubnjevi