Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

Posljednja knjiga jednog od najvažnijih kazališnih teoretičara i praktičara 20. stoljeća. Boal ovom knjigom predlaže stvaranje jedne nove estetike koja će omogućiti svim potlačenima da se oslobode okova nametnutih umjetničkih vrijednosti te ovladaju oruđem za stvaranje svoje kulture.  

"Jednom sam rekao da biti čovjekom znači biti kazalištem. Trebam proširiti taj koncept: biti čovjekom znači biti umjetnikom. 

Umjetnost i estetika su oruđe oslobađanja " 

Augusto Boal 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Augusto BOAL

ESTETIKA POTLAČENIH

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

Urednik
Miodrag KALČIĆ

Prijevod
Aleksandar BANČIĆ

Redaktura prijevoda
Dean TRDAK

Lektura
Samanta MILOTIĆ BANČIĆ

Grafičko oblikovanje
Zvjezdana VUKIĆ

Fotografije
Saša MILJEVIĆ

Tisak
GRAFOMARK d.o.o., Zagreb

ISBN 978-953-7788-14-8

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia
Istarsko narodno kazališe © Augusto Boal, 2016.

www.ink.hr

Pula, lipanj 2016.