Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

SAMICE

Predstava Samice donosi priču o dekadenciji devet žena, aristokratskih manira i navika, koje žive zaglavljene u nepoznatom budućem prostoru i vremenu. U ozračju stalna iščekivanja, obilježene povremenim trenucima snažne euforije i još snažnijjih razočaranja, naše junakinje imaju jednu jedinu "vrlinu" koja im je konstanta i zajednička - sve pričaju unatrag: od točke (upitnika, uskličnika) prema velikom slovu. Samice je autorski projekt u kojem želim stečeno koreografsko znanje i iskustvo prenijeti na područje govornog jezika. Kao uvijek u svom radu, koncept od kojeg krećem krajnje je jednostavan: postaviti dramsku predstavu koja poštuje konvencije dramskog kazališta, ali u kojoj su sve rečenice napisane i izgovorene unatrag. Na taj način deformirane i lišene svog prvotnog značenja, one postaju izazov glumcu od kojeg se zahtjeva da ih, bez obzira na to, izgovori s intencijom, motivacijom i smislom kojeg su sadržavale u svom izvornom obliku. Ovakav naoko banalan koncept pruža mi brojne mogućnosti istraživanja, a upravo je samo istraživanje bio jedan od glavnih ciljeva rada na Samicama. Za razliku od mojih prthodnih projekata gdje je istraživanje bilo usmjereno na tijelo i njegove izvedbene mogućnosti, u ovome projektu želio sam istražiti jezik, njegov izvedbeni i komunikacijski potencijal.

MATIJA FERLIN, KOREOGRAF I REDATELJ


ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

BIBLIOTEKA INK, sv. 11

JASNA ŽMAK

SAMICE

Nakladnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

Urednik
Miodrag KALČIĆ

Fotografije
Danko STJEPANOVIĆ

Grafičko oblikovanje
Tina IVEZIĆ

Tisak
MPS, Pula
Tiskano u Hrvatskoj/Printed in Croatia

Istarsko narodno kazalište

ISBN 978-953-7788-02-5

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli.

Pula, listopad 2011.