Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

ULIKA REVIVAL

Tamara Obrovac quartet

„Poslije Irske i Armenije, vraćamo se jeno malo doma... :-)  pozdrav, Tamara“

ULIKA REVIVAL

Tamara Obrovac,  glas, skladbe
Matija Dedić, klavir  
Žiga Golob,  kontrabas
Krunoslav Levačić, bubnjevi

CD-om “ULIKA” Tamara Obrovac quarteta (Tamara Obrovac, Matija Dedić, Krunoslav Levačić i Žiga Golob), snimljenim 1998. godine, po prvi puta predstavljen je novi način razmišljanja i komponiranja Tamare Obrovac, u kojem se spaja inspiracija lokalnim Istarskim duhom glazbe i dijalekta s univerzalnim jazz izričajem.

Ponovni susret quarteta na koncertu u Grožnjanu (ljeto, 2011.) potaknuo je novu kreativnost i sasvim drugačije interpretacije starih skladbi. Kroz ovu ponovno otkrivenu radost zajedničkog muziciranja, ostvarenu kroz virtuozno muziciranje, neomeđenu slobodu izričaja, humor i improvizaciju, svojstvenu svim glazbenicima iz quarteta, definitivno se potvrdila zajednička želja za novom (starom) suradnjom.

Ideja novog projekta “ULIKA revival” je da se svi, sada zreli glazbenici iz “Tamara Obrovac quarteta” ponovno sastanu, i reinterpretiraju stare kompozicije, iz nove, zrelije umjetničke vizure.

Ovaj projekt je i ponovna suradnja izvrsnih i nagrađivanih umjetnika, oboje sa zasebnim uspješnim karijerama koje se periodički sreću, Tamare Obrovac i Matije Dedića.

Kao nastavak koncertnog dijela projekta, planirano je da se rad na projektu nastavi produkcijom nosača zvuka, “ULIKA revival”, te daljnjom koncertnom promocijom.