Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

Program 18. MKFM-a

Prvi dio: PULSKI FORUM 2013.

Radionice:

 • Roberto Mazzini (Italija): Nevidljivo kazalište kao oruđe za poticanje debate u javnom prostoru
 • Birgit Fritz (Austrija): Autopoiesis (samoostvarivanje) Kazališta potlačenog
 • José Soeiro (Portugal): Ne vjeruj svemu što misliš! / Kako prikazati krizu kroz Kazalište potlačenog?
 • Bárbara Santos (Brazil): TOgether Modul: Korijenje i krila III - Praksa Kuringe
 • Bárbara Santos (Brazil): TOgether Modul: Kazališni laboratorij (Dramaturgija - majeutički stav Kuringe - sesija Forum kazališta)

Predstave:

 • TOgether: HOTEL EUROpa, Portugal, Španjolska, Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska, Brazil, Njemačka, Italija, Hrvatska
 • Pallapupas: ELLA, Španjolska
 • Film: AUGUSTO BOAL I KAZALIŠTE POTLAČENOG, redatelj Zelito Viana (u suradnji s Kinom Valli)
 • Active Inquiry: DIVIDED WE FALL, Škotska
 • Krila: THE EDUCATOR IN TIME OF CRISIS, Italija
 • Kuringa, Madalenas: SCHOOL FOR WOMEN, Njemačka
 • INK Pula: MARTE, Hrvatska
 • Koncert: ČIPKICE, Hrvatska

Posebni program (u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula):

 • Predavanje: Međunarodni projekt FRATT (Kazalištem protiv rasizma)
 • Predavanje: Međunarodni projekt TOgether
 • Predavanje: Estetski dijalozi - Bárbara Santos i Till Baumann
 • Predavanje: InExActArt, The Autopoietic Theatre of Augusto Boal - knjiga Birgit Fritz
 • Predavanje: Umjetnička rezidencija AMI AFRO - GTO Lisabon
 • Predstava: UČIMO ZAJEDNO, RASTEMO ZAJEDNO - Hrvatski centar za dramski odgoj (HCDO)
 • Predavanje: Projekt UČIMO ZAJEDNO, RASTEMO ZAJEDNO - Hrvatski centar za dramski odgoj (HCDO)
 • Predavanje: SUBVERSIVE Festival, Zagreb
Program Ljetne plesne radionice

Radionice:

 • Tjelesne vježbe za plesače- voditelj Angelo Sinicco SCALI
 • Classic balet- voditeljica Sabrina Rinaldi
 • Suvremeni balet - voditelj Marcello Algeri