Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube

RINIMO GA NAPRID

Izborom komedije "Rinimo ga naprid" kao novog naslova, Čakavska scena istarskog narodnog kazališta čini iskorak u propitivanju čakavskog govora na pozornici. Naime, nakon obrada klasičnih drama - na Čakavskoj sceni postavlja se suvremena predstava u kojoj se zbiva "danas". Susret s jezikom kojim se kazuje, u kazalištu je uvijek izazov. Ćakavština na pozornici "danas", izazov je kako za kazalište tako i za publiku. U takvom propitivanju odlučili smo se za suvremeni komad napisan u najboljoj praksi graanskoga zabavljačkog kazališta (u povijesti kazališta definiranog kao "dobro skrojenoga komada"). Uspješnica "Uspon na tržištu" (A Rise in the Market) višestruko je izvođena po europskim pozornicama, a njezina aktualnost za domaće okvire gotovo je hiperrealistična.
Kad smo, iščitavajući dramu, uvidjeli kako su fabula i asocijacije toliko aktualne i realistične - kao da smo ih prepisali iz tabloida i trač rubrika - odlučili smo se za prilagodbu komedije na Čakavsku scenu. Osnovna je ideja adaptacije da se postupkom "potencirane asocijaciije" dokine satiričnost kako bi "dobro skrojeni komad" s našim političarima i suvremenicima(P)ostao ljudski, univerzalan. Koristeći politički postulat - da svaki cilj opravdava sredstvo - ostvarili smo adaptaciju koja, kako mislimo, otkriva još više o nama samima, više nego o političarima, o njima znamo sve i iznenađenja nema.
To je komedija koja se vrti oko politike i političara, ali govori o čovjeku. Komedija o nama, našim vrlinama i manama, slabostima i ambicijama, ljubavima i preljubima, sa zgodama i nezgodama koje se događaju svima nama. Pa onda zašto ne bi i političarima ? I oni su samo ljudi, zar ne ?

Jasminko BALENOVIĆ, redatelj

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE 
Gradsko kazalište Pula

BIBLIOTEKA INK, sv. 21

Goran Prodan

RINIMO GA NAPRID

Čakavska adaptacija po istrijanski prema komediji
"Uspon na tržištu" (A Rise in the Market) Edwarda Taylora
u hrvatskom prijevodu Maje Oršić Magdić

Nakladnik

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

Urednik
Miodrag KALČIĆ

Fotografije
Saša MILJEVIĆ

Grafičko oblikovanje
STUDIO SONDA, Vižinada

Tisak
GRAFOMARK, Zagreb

Tiskano u Hrvatskoj / Printed in Croatia

Istarsko narodno kazalište ©Goran Prodan, 2015.

ISBN 978-953-7788-12-4

CIP zapis dostupan je u računalnom
katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli.

Pula, travanj 2015.